Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα λογότυπα της έκθεσης καθώς και banners σε διάφορες διαστάσεις για την ιστοσελίδα ή την υπογραφή του email σας.


SOCIAL MEDIA BANNERS 10η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition