ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ (COVID-19) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023 - The Greek Fine Food Exhibition

RM-logo-new

Η Διοργανώτρια Εταιρία RM International με υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνώμονα πάντα την προστασία της υγείας των εκθετών και επισκεπτών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου του ΕΟΔΥ το οποίο αφορά στη Διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5816/11.12.2021, το υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων, καθορίζεται ως εξής:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 • Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν
  α) πιστοποιητικό εμβολιασμού
  β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την ΚΥΑ 77146 (ΦΕΚ 5816/Τ.Β’/11.12.2021)
  Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:
  α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και
  β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
 • Η είσοδος επιτρέπεται σε ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω ακολουθώντας τις ως άνω υποχρεώσεις.
 • Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.
 • Yποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΚΘΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 • Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους (εκθέτες, κατασκευαστές & εργαζόμενους σε περίπτερα) που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη, με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Οι προσερχόμενοι στο MEC εργαζόμενοι  θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το κατά περίπτωση πιστοποιητικό.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Εντός των περιπτέρων των εκθετών ισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεως που ισχύουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και οι κανόνες που ισχύουν για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.(ΦΕΚ 61910, Τεύχος B’ 4674/08.10.2021)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Ο κλιματισμός λειτουργεί με εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
 • Θα γίνεται μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών στην είσοδο και την έξοδο της έκθεσης.
 • Θα υπάρχουν σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.
 • Θα υπάρχει στην είσοδο σύστημα καταμέτρησης ατόμων.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και των εξοπλισμών.
 • Ενημερωτικές αφίσες, banners, roll–ups και οθόνες προβολής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.