ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ (COVID-19) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022 - The Greek Fine Food Exhibition

RM-logo-new
 • Η Διοργανώτρια Εταιρία RM International με υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνώμονα πάντα την προστασία της υγείας των εκθετών και επισκεπτών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα σύμφωνα με το Πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου του ΕΟΔΥ το οποίο αφορά στη Διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων.

Αναλυτικά:

 • Επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα περίπτερα των εκθετών *(εργαζόμενοι & επισκέπτες)
  • Έως 20 τ.μ.: 4 άτομα 
  • Από 20 έως 100 τ.μ.: 4 +1 άτομο ανά 10 τ.μ. 
  • Άνω των 100 τ.μ.: 12 άτομα +1 άτομο ανά 15 τ.μ. 

*δεν περιλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι

 • Εντός των περιπτέρων των εκθετών ισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεως που ισχύουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και οι κανόνες που ισχύουν για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.
 • Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων επισκεπτών 1 άτομο ανά 15 τ.μ. επιφάνειας στους υπόλοιπους χώρους της έκθεσης (διάδρομοι, χώροι εκδηλώσεων, κοινόχρηστοι χώροι, reception, κεντρικός διάδρομος εκθεσιακού κ.λ.π.). Αυτό για το εκθεσιακό κέντρο HELEXPO/MAROUSSI όπου πραγματοποιείται η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, μεταφράζεται σε 800 επισκέπτες ταυτόχρονα.
 • Η είσοδος των εμπορικών επισκεπτών θα γίνεται μέσω ονομαστικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, της οποίας την εκτύπωση θα επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους στον χώρο της έκθεσης όπου θα τηρείται ονομαστικός ηλεκτρονικός κατάλογος. Κατά την είσοδο τους στον χώρο θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση.
 • Η είσοδος εκθετών, προμηθευτών και προσωπικού εργασίας θα είναι ονομαστική. Για την είσοδο τους στον χώρο θα προηγείται θερμομέτρηση και θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους σε καρτελάκι που θα φέρουν σε εμφανές σημείο καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο της έκθεσης.
 • Το πλάτος των διαδρόμων μεταξύ των περιπτέρων θα είναι προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) σε σχέση με το πλάτος που ίσχυε τα προηγούμενα έτη, δηλαδή 3 μέτρα πλάτος διαδρόμου.
 • Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους εκθέτες και το προσωπικό εντός του κυρίως χώρου της έκθεσης.
 • Πολυάριθμοι σταθμοί αντισηπτικών για την υγιεινή των χεριών, στην είσοδο, στους κοινόχρηστους χώρους καθώς και στους χώρους εστίασης εντός της έκθεσης.
 • Η διοργανώτρια εταιρία  οφείλει να αναπτύσει πλάνο κανόνων  Διαχείρισης κρίσεων το οποίο: α) θα αναρτάται σε εμφανή σημεία και σε ηλεκτρονικά μέσα της έκθεσης καθώς και στα ηλεκτρονικά μέσα, β) θα αποστέλλεται στους πελάτες/εκθέτες τους και γ) θα είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.