Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα λογότυτα της έκθεσης καθώς και banners σε διάφορες διαστάσεις για την ιστοσελίδα ή την υπογραφή του email σας.


SOCIAL MEDIA BANNERS 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition