Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα λογότυτα της έκθεσης καθώς και banners σε διάφορες διαστάσεις για την ιστοσελίδα ή την υπογραφή του email σας.


1080X1920px Story