ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-KERDOS PROPERTY - ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022 - The Greek Fine Food Exhibition