ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΕΥΣΗΣ ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2020 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2022 - The Greek Fine Food Exhibition

Κανονισμός συμμετοχής

Α. Διαδικασία συμμετοχής – Υποβολή αίτησης

 1. Η συμμετοχή στα Βραβεία Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ γίνεται κατόπιν αιτήσεως στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.expotrof.gr/awards. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές στα παρακάτω στοιχεία 2109610135 υπεύθυνη κα Τζιοβάρα
 2. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τον παραγωγό ή από άτομο που θα οριστεί ως υπεύθυνο για την επικοινωνία και την τήρηση των διαδικαστικών λειτουργιών, ενώ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και να φέρει τη σφραγίδα της εταιρείας.
 3. Θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί μια σωστή διεύθυνση email ως σημείο επαφής για όλη την αλληλογραφίαμε τα Βραβεία Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ. 
 4. Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να διασφαλίσουν ότι το όνομα τομέα www.expotrof.gr προστίθεται σε μια λίστα ασφαλών αποστολέων για να αποφευχθεί η έλλειψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα βραβεία.
 5. Είναι ευθύνη όλων των συμμετεχόντων να παρέχουν σωστές πληροφορίες χωρίς ορθογραφικά λάθη για ονόματα εταιρειών, ονόματα προϊόντων, στοιχεία επικοινωνίας και κυρίως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται όλες οι σχετικές οδηγίες των Βραβείων Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ.
 6. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση και εξόφληση της συμμετοχής σας, θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό από την διοργανώτρια Αρχή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

 1. Τα Βραβεία Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ απευθύνονται σε όλους τους παραγωγούς τροφίμων, εισαγωγείς, διανομείς και λιανοπωλητές ειδικών τροφίμων και ποτών.
 2. Οι εγγραφές από εμπόρους λιανικής πώλησης, εισαγωγείς και διανομείς ΔΕΝ θα είναι έγκυρες εάν το όνομα του παραγωγού τροφίμων δεν περιλαμβάνεται στο έντυπο συμμετοχής στο πεδίο Παραγωγός / Κατασκευαστής.
 3. Όλα τα προϊόντα που θα συμμετέχουν πρέπει να είναι διαθέσιμα στο εμπόριο για το ευρύ κοινό τη στιγμή της αίτησης, δηλαδή να πωλούνται μέσω ανεξάρτητων λιανοπωλητών ή να βρίσκονται στο τελικό στάδιο παραγωγής τους πριν τη διανομή. Προιόντα δοκιμαστικά ή στο στάδιο της ανάπτυξης δεν θα γίνονται δεκτά.
 4. Αποδεκτά γίνονται όλα τα προιόντα που εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στον ειδικό πίνακα κατηγορίων που μπορείτε να βρείτε εδώ.
 5. Η αίτηση για συμμετοχή στα Βραβεία Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ, γίνεται αποδεκτή μόνο για έτοιμα, τυποποιημένα προϊόντα που μπορούν να δοκιμαστούν χωρίς την προσθήκη άλλου συστατικού. Προϊόντα που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την παρασκευή δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.
 6. Προϊόντα που ΔΕΝ είναι επιλέξιμα για είσοδο περιλαμβάνουν: φρέσκα λαχανικά, φύλλα σαλάτας, φρέσκα φρούτα ή βότανα, τρόφιμα για βρέφη / μικρά παιδιά, σκόνες και συμπληρώματα (συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνών, συμπληρωμάτων διατροφής και υγείας / αθλητισμού προϊόντα διατροφής) και παρασκευασμένα τρόφιμα που απαιτούν σύνθεση πριν από την αξιολόγηση.
 7. Τα παρασκευασμένα πιάτα πρέπει να είναι ήδη έτοιμα κατά την άφιξη τους όμως οι διοργανωτές δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε υπηρεσία φαγητού ή τρόφιμα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση και παρασκευάζονται για αυτόν τον σκοπό όπως σάντουιτς, σούπες, σουβλάκι κ.ο.κ.
 8.  Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο και συνταγή όπως και τα τρόφιμα που διατίθενται στο εμπόριο. Διαφορετικές παρτίδες που έγιναν ειδικά για τα Βραβεία Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ θα αποκλειστούν. 

Γ. Ημερομηνία υποβολής 

 1. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα Βραβεία Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ ορίζεται η 13.01.2020.
 2. Καμία αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή μετά το πέρας της τελικής ημερομηνίας εγγραφής. Σε περίπτωση που συντρέχει λόγος μη έγκυρης υποβολής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Διοργανωτές. 
 3. Οι περιγραφές των προϊόντων πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και σωστές μέχρι την τελευταία ημέρα αιτήσεων καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας της περιγραφής του προϊόντος μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εισαγωγής. 
 4. Ο κατάλογος των συστατικών και οι πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο συμμετοχής μπορεί να διαμοιραστεί στην κριτική επιτροπή σε ορισμένες περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τα κύρια συστατικά και αποφύγετε εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία.
 5. Οι Διοργανωτές των Βραβείων Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την συμμετοχή ενός προϊόντος αν θεωρηθεί ακατάλληλο ή αντίθετο με το πνεύμα και τη φιλοσοφία των βραβείων.
 6. Τα προϊόντα μπορούν να καταχωρούνται μόνο σε μία κατηγορία. Δεν επιτρέπεται να εισάγετε το ίδιο προϊόν σε πολλές κατηγορίες.

Δ. Κόστος συμμετοχής – διαδικασία πληρωμής

 1. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 60,00€ ανά προϊόν. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. 
 2. Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συμμετοχής απαιτείται η πλήρης εξόφληση της συμμετοχής έως και την καταληκτική ημερομηνίας εγγραφής [βλ. #15]. Η μη έγκαιρη εξόφληση του τέλους συμμετοχής θα οδηγήσει σε ακύρωση της συμμετοχής.
 3. Καμία επιστροφή τέλους δεν είναι εφικτή σε περίπτωση που ένα προϊόν αποσυρθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση επικοινωνίας πριν την καταληκτική ημερομηνία, οι διοργανωτές ενδέχεται να είναι σε θέση να αποδεχθούν ένα εναλλακτικό προϊόν στη θέση του.
 4. Το τέλος συμμετοχής στα Βραβεία Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ περιορίζεται στο ελάχιστο για την προσέλκυση μικρών παραγωγών και νέων βιοτεχνών.

ΣΤ. Ημερομηνία παράδοσης προϊόντων – Συσκευασία 

 1. Ως ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων στην κατηγορία ξηρών τροφίμων ορίζεται η πρώτη μέρα της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ στις 24.01.2020. Η παράδοση των προιόντων θα γίνει σε ειδικό χώρο της Έκθεσης που θα ορίσουν οι Διοργανωτές. Για τα τρόφιμα ψυγείου όπως τυριά, αλλαντικά, αλίπαστα κ.ά. ως ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η δεύτερη μέρα της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ 25.01.2020 από τις 10.00-11.00π.μ στον ίδιο χώρο.  
 2. Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να παραδώσει δύο [2] συσκευασίες προιόντος τυλιγμένες με αλουμινόχαρτο ώστε να μην διακρίνεται το όνομα του προιόντος. Σε περίπτωση αίτησης αξιολόγησης της συσκευασίας τότε θα πρέπει να παραδοθούν συνολικά τρεις [3] συσκευασίες προιόντος.
 3.  Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να διασφαλίσουν την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση όλων των προϊόντων μέχρι την απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης. Εάν αυτό δεν συμβεί τότε η συμμετοχή θα θεωρηθεί άκυρη.
 4.  Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να εξασφαλίσουν ότι όλα τα προϊόντα συσκευάζονται, μεταφέρονται και παραδίδονται σε κατάσταση κατάλληλη και ασφαλή για κατανάλωση από τους αξιολογητές.
 5. Τα προϊόντα που θα παραδοθούν κατεστραμμένα, αλλοιωμένα ή σε μη ασφαλή κατάσταση θα αποκλειστούν. Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε προϊόν που απαιτεί ψύξη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή κακή επισήμανση. Ψυγμένα ή κατεψυγμένα προϊόντα που έχουν ληφθεί με λανθασμένη θερμοκρασία θα απορριφθούν και το (τα) προϊόν (α) θα ανακληθεί.
 6. Όλα τα προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται προς αξιολόγηση στην συσκευασία λιανικής τους, όπου είναι δυνατόν. Η συσκευασία στο λιανικό εμπόριο πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία “Χρήση από / ανάλωση πριν”, καθώς και όλα τα συστατικά και τα αλλεργιογόνα.

Ε. Διαδικασία αξιολόγησης

 1. Η Αξιολόγηση θα διεξαχθεί τη δεύτερη ημέρα της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα εξασφαλίζει τη σωστή και απρόσκοπτη δοκιμή των προϊόντων.
 2. Οι Διοργανωτές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προετοιμάσουν τα προϊόντα ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας ή συγκεκριμένες οδηγίες από τη φόρμα αίτησης συμμετοχής. Είναι ευθύνη του συμμετέχοντα να εξασφαλίσει ότι οι σχετικές πληροφορίες αποστέλλονται μαζί με το προϊόν. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόσθετο συστατικό σε ένα προϊόν, εάν αυτό απαιτείται για την προετοιμασία γευσιγνωσίας, δηλαδή τα προϊόντα θα δοκιμάζονται αυτούσια και αυτόνομα χωρίς την προσθήκη άλλων συστατικών [σαλτσών, συνοδευτικών, κτλ.] 
 3. Όλα τα προϊόντα θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία της τυφλής γευσιγνωσίας και αποκλειστικά για τη γεύση τους, εκτός από τα προϊόντα που θα δηλωθούν και για αξιολόγηση της συσκευασία τους.
 4. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης όλα τα προϊόντα μεταγγίζονται από την αρχική συσκευασία τους πριν αξιολογηθούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τυφλή γευσιγνωσία.
 5. Ως σύστημα αξιολόγησης χρησιμοποιείται η απόδοση αστεριών η οποία θα αντιστοιχεί σε ένα σύστημα βαθμολόγησης από το 1 έως το 20 με τα αστέρια να αποδίδονται ως εξής:
  • 0-15.4, μη βραβεύσιμο
  • 15.5 -16.9 = 1 αστέρι
  • 17 – 18.4 = 2 αστέρια
  • 18.5 – 20 = 3 αστέρια
 6. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από ειδικούς της γαστρονομίας όπως chef, δημοσιογράφους, γεύσης, τεχνολόγους τροφίμων, οινοχόους, γευσιγνώστες, εστιάτορες, εμπόρους τροφίμων, f&bmanagers κ.α.
 7. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά όπως είναι η όψη, το χρώμα, η υφή, η επίγευση και κυρίως η γεύση. Κάθε κριτής θα έχει στη διάθεσή του τα πλήρη στοιχεία του προϊόντος όπως συστατικά, περιγραφή, τρόπους παρασκευής, συντήρησης κτλ. Κάθε κατηγορία διαθέτει και τα δικά της επιμέρους κριτήρια. Τα προϊόντα θα δοκιμάζονται αυτούσια. Κάθε κριτής συμπληρώνει μια φόρμα με συγκεκριμένα κριτήρια ανά κατηγορία και εισάγει τον βαθμό του σε ένα αυτόματο σύστημα. 
 8. Οι παρατηρήσεις των κριτών σχετικά με κάθε προϊόν θα βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων παραγωγών τους μετά το πέρας της Έκθεσης και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των προϊόντων τους.
 9. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν την τρίτη ημέρα της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ σε ειδική τελετή.

Ζ. Βραβεία, Σήματα, Λογότυποι

 1. Τα εικονίδια και οι ετικέτες με το λογότυπο των Βραβείων Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς. 
 2. Με το πέρας της Έκθεσης θα είναι διαθέσιμο για αγορά, και κατόπιν αιτήσεως από τους συμμετέχοντες, ειδικό σήμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμανση βραβείου πάνω στη συσκευασία
 3.  Το λογότυπο των Βραβείων Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ προστατεύεται ως εμπορικό σήμα. Οποιεσδήποτε ψευδείς δηλώσεις από τους συμμετέχοντες θα οδηγήσουν στην αποβολή του βραβείου.
 4.  Το λογότυπο των Βραβείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προϊόντα που έχουν κερδίσει.
 5. Η χρήση του λογότυπου σε οποιοδήποτε προϊόν που δεν έχει κερδίσει βραβείο απαγορεύεται ρητά.

Η. Ενστάσεις, Διαφορές

 1.  Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια Αρχή ή οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν ευθύνη και δεν μπορούν να συζητήσουν ή να αιτιολογήσουν τα σχόλια των κριτών και τις βαθμολογίες τους.
 2. Κάθε ένσταση ή διαφορά σχετικά με την αξιολόγηση θα πρέπει να διατυπωθεί γραπτώς στην Διοργανώτρια Αρχή εντός 7 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 3. Για όλα τα θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των Βραβείων Γεύσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η ετυμηγορία του επικεφαλής κριτή είναι τελεσίδικη και οριστική.