Σάββατο 2-2-2019

Ώρα: 19:00-19:30

Ομιλητής: Σοφία Βάνα

Η Hellas Food World λύση εξαγωγών για τους μικρομεσαίους παραγωγούς.

Ώρα: 19:30 -20:00
Ομιλητής: Isabelle Cros

Οι σχέσεις προμηθευτών/αγοραστών στις μεγάλες αλυσίδες και τις προοπτικές τους. Το Γαλλικό μοντέλο.

Κυριακή 3-2-2019

Ώρα: 19:00-19:30
Ομιλητής: Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Οι νέες προκλήσεις στην ανάπτυξη των εξαγωγών.

Ώρα 19:30 -20:00
Ομιλητής : Ιωσήφ Γαλανάκης

Η ψηφιακή τεχνολογία αρωγός στην επιχειρηματική ανάπτυξη.