Φόρμα Συμμετοχής Greek Chef 2018

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα με τα αληθινά στοιχεία σας. Η Φόρμα θα παραμένει ανοιχτή Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 17:00.

Page 1 of 2

Εδώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας

(απαιτείται)
(απαιτείται)
(απαιτείται)

Οδός και αριθμός

(απαιτείται)
(απαιτείται)
(απαιτείται)
(απαιτείται)

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για κάθε κατηγορία ανέρχεται στα 50€ για τον κύριο διαγωνιζόμενο και 50€ για τον βοηθό (όπου απαιτείται). Το κόστος αυτό εξοφλείται εντός της έκθεσης στη γραμματεία του διαγωνισμού.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για κάθε κατηγορία ανέρχεται στα 30€ για τον κύριο διαγωνιζόμενο και 30€ για τον βοηθό (όπου απαιτείται). Το κόστος αυτό εξοφλείται εντός της έκθεσης στη γραμματεία του διαγωνισμού.
(απαιτείται)
(απαιτείται)
(απαιτείται)

Παρακαλώ επιλέξτε μια ή περισσότερες κατηγορίες

(απαιτείται)

Παρακαλώ επιλέξτε μια ή περισσότερες κατηγορίες

(απαιτείται)

Παρακαλώ συμπληρώστε τη σχολή φοίτησης στην οποία ανήκετε

Για να πιστοποιήσετε ότι είστε φοιτητής είναι απαραίτητη η επίδειξη της βεβαίωσης σπουδών από τη σχολή σας. Εαν την έχετε διαθέσιμη, παρακαλώ επισυνάψτε την εδώ, διαφορετικά θα πρέπει να την φέρετε στο διαγωνισμό. Δεν θα γίνει δεκτή ΚΑΜΙΑ συμμετοχή χωρίς βεβαίωση σπουδών.

(απαιτείται)

Greek Chef Facebook Event

Για να μαθαίνετε έγκαιρα τα νέα του διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ για το Event του διαγωνισμού.