Συνολικό πρόγραμμα παράλληλων εκηδλώσεων 6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ