Η γεωργία ακριβείας αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στη διαχείριση των εισροών σε ένα αγρό σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Τα συστήματα της γεωργίας ακριβείας στηρίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την αναγνώριση της χωρικής-χρονικής παραλλακτικότητας των αναγκών της καλλιέργειας και την ανάπτυξη συστημάτων μεταβλητών παροχών των εισροών. Η Agile Agriculture Technologies Ι.Κ.Ε. αναπτύσσει τεχνολογίες και συστήματα Ευφυούς Γεωργίας και μέσω της ομιλίας αυτής, έχει σκοπό να γνωρίσει στους παραγωγούς τις βασικές έννοιες της Γεωργίας Ακριβείας και να τους μεταδώσει τα πλεονεκτήματα υιοθέτησης αντίστοιχων πρακτικών.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Δημήτρης Ευαγγελόπουλος είναι τελειόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι συνιδρυτής της Agile Agriculture Technologies I.K.E. (www.agileagr.com), μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην σχεδίαση και κατασκευή ενσωματωμένων συστημάτων και αυτοματισμών για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, εξασκεί και το επάγγελμα του Γεωργού. Συνδυάζοντας την εμπειρία του από το χωράφι και την ιδιότητά του ως Μηχανικός, χρησιμοποιεί λύσεις τελευταίας τεχνολογίας για να εφαρμόσει τεχνικές ευφυούς γεωργίας με σκοπό να μειώσει τις εισροές και να μεγιστοποιήσει την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων στις εκμεταλλεύσεις του.