Ευάγγελος Κουτσιανόπουλος

Eυάγγελος Κουτσιανόπουλος Human Resource Management| Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Γεννήθηκε στη Γερμανία με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και μεταπτυχιακές σπουδές στη στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Διαθέτει προϋπηρεσία 22 ετών σε αντίστοιχα τμήματα HR μεγάλων πολυεθνικών εταιριών όπως Carrefour, Starwood, Mövenpick τόσο στο εξωτερικό όπως Monaco, Qatar και Dubai όσο και στην Ελλάδα.