Παρακολουθήστε τα δρώμενα της 6ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ που πραγματοποιήθηκε 1-4 Φεβρουαρίου 2019 στο κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό