Το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων της 3ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα Αίθουσας ή Ημέρας για να σας εμφανίσει μόνο τα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν ανα αίθουσα ή ημέρα επίσκεψης. Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάστε το πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο.

προγραμμα εκδηλωσεων 3Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ